• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

Skarżyn 26a

62-704 Kawęczyn

tel. (0 63) 288 68 03 oraz (0 63) 289 24 55,
728 493 415
e-mail: sekretariat@spskarzyn.pl
Szkoła czynna w godzinach: 7:20 - 15:30
Sekretariat czynny w godzinach: 7:30 - 13:30

 

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej

Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie.

                                 Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

                                                                         /SPSkarżyn/SkrytkaESP

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

- ścieżka dostępu: Strona główna > Inny podział spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę  "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"


Elektroniczna skrzynka podawcza Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie zawiera jeden formularz elektroniczny pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  Szkoły Podstawowej Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego  w Skarżynie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.